Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Oplemenjena iverica

Oplemenjena iverica

Oplemenjena iverica je materijal koji se dobija oplemenjavanjem sirove iverice melaminskim papirom. Proizvodi se u raznim debljinama i formatima. Predstavlja jedan od osnovnih materijala za konstrukciju i izradu nameštaja i dizajn enterijera. U našoj kolekciji svaki dekor oplemenjene iverice ispraćen je identicnim dekorom u drugim vrstama materijala , kao na primer u ABS trakama i laminatima , što omogućava izuzetnu fleksibilnost u projektovanju i dizajnu.

Karakteristike:

  • Dekorativnost
  • Stalne inovacije u dekorima i tehnologijama izrade
  • Poklapanje dekora sa drugim vrstama materijala i njihovo uklapanje
  • Visoka stabilnost
  • Mala težina

Upotreba:

  • U suvim uslovima
  • Za izradu nameštaja
  • Za izradu enterijera
  • Za izradu unutrašnjih vrata

Preuzmite pdf kataloge dezena: