Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Saćaste ploče

Karakteristike modernog drustva su povećana mobilnost i zahtevi za novim rešenjima u savremenom dizajnu . Iz tog razloga , kao rezultat novih tehnologija u proizvodnji pločastih materijala nastala je i SAĆASTA PLOČA. SAĆASTA PLOČA - EUROLIGHT je potpuno nova ploča u pločama od drveta. Predstavlja sendvič ploču napravljenu od kartonskog saća i dve noseće ploče od sirove iverice d= 8 mm . Ima malu težinu iako moze da bude izradjena u debljinama od od 38-100mm. I pored male težine ima povećanu stabilnost koja dopušta kreativnu slobodu u dizajnu.

Karakteristike:

  • Mala težina
  • Dekorativnost
  • Inovativnost u dizajnu i konstrukciji
  • Poklapanje dekora sa drugim vrstama

Upotreba:

  • U suvim uslovima
  • Za izradu nameštaja
  • Za izradu enterijera
  • Za izradu unutrašnjih vrata